بررسی رفتار کاربر با استفاده از تکنولوژی ردیابی چشم

Eye Tracking یا ردیابی چشم یک تکنولوژی برای بررسی رفتار کاربر در استفاده از محصول شماست. این تکنولوژی بدین صورت است که چشم کاربر شما را دنبال میکند و نقطه هایی که توجه کاربر شما ما را جلب میکند و نگاه میکند را در داده های خود ذخیره می کند تا شما بتوانید بفهمید که کاربر شما چه نقاطی را بیشتر توجه کرده است تا از این اطلاعات بر طراحی بهتر تجربه کاربری خود استفاده کنید.

کاربرد

معمولا انجام این تست باعث می شود کارکرد یک کاربر از یک محصول را بهتر فهمید و بررسی کرد که چه نقاطی را کاربر برای استفاده از این محصول استفاده و دنبال میکند و پس از انجام این آزمایش، آن ها را در خود ذخیره میکند تا بتوانید آنالیز های عمیق تری بر روی رفتار کاربر خود داشته باشید.

داده های خروجی

خروجی این داده ها با نقطه های حرارتی مشخص میشود که کاربر در صفحه به آن ها توجه کرده است. به تصویر زیر توجه کنید:

نمونه ردیابی چشم
ردیابی چشم
ردیابی چشم
eye tracking

شیوه انجام آزمایش

این دستگاه ها معمولا در آزمایشگاه هایی وجود دارد که وابسطه به شرکت خاصی هستند و از این دستگاه برای بررسی رفتار کاربر استفاده میکنند. نمونه دستگاه Eye Tracking:

نمونه دستگاه Eye Tracker
نمونه دستگاه ردیابی چشم

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید