خانه مدیریت محصول

مدیریت محصول

آموزه های استارتاپی صادق عیدی در قالب مقاله ها و مطالبی کوتاه در وبسایت شخصی صادق عیدی

تحقیقات کاربری

چگونه نیاز بازار به یک محصول را بسنجیم؟ (User Research)

چند وقت پیش داشتم روی Unique value proposition یک محصولی کار میکردم و به یکسری مواردی رسیدم که بعضی هاشون از قبل وجود داشت و یکسری هاشون هم نیاز بود تا بررسی و تحلیل...
niche market

با تمرکز بر روی یک Niche Market، رهبر بازار شویم …

Niche Market چی هست؟ خب اول از همه خیلی کوتاه بگم که نیچ مارکت یعنی یک بخشی از کل بازار هدف که قابل شناسایی باشه و خصوصیات خاصی رو داشته باشه. اگر ادامه رو بخونید...